שירים

עונג של שתיקה

אני לך לילה
חלום רטוב
כוכב זוהר
בים תיכון
אני לך אור
מאיר תשוקה
רגש חדש
עונג של שתיקה

תגובות