שירים

גידמות המילים
שולח זר מילים
פירחי מילים יפות אך ריקות
בזיופן מבהיקות
כפרח יפה פורח
אך טפל וחסר ריח

שולח
זר "פרחים" נדירים
אך משמעות חסרים
זר  א ש ל י ו ת  מלאכותי,
בכיסוי אשלייתי,

מילים נבולות
נ פ ו ל ו ת
מילים נבובות
פרח-מילה
מעורר תבחלה

שדיפות המילים
תחת
פניני -לשון פתלתלים
חוצבים בלב
בנפש צלוקת כאב,

עגמומית
מתפשטת
לנוכח
גידמות המילים.

תגובות