שירים

נשקי את שפתיי

לטפי את פניי לטפי גופי
מי היה פה לפניי ספרי
נשקי את שפתיי בשפתייך
כמו שנשקה האחרת לפנייך

תגובות