שירים

סומא

סומא
 
לא אור יום יראה
לא חשכת ליל
יבקש את הנעלם לדעת
 
לא פני תינוק משחק
לא פני נער שוחק
לא כלה בכלולותיה
לא זקן בבלותו
 
כן יראה
פני אלוה
בעיני רוחו
 
 
 חיים אברהם

תגובות