שירים

ניסיתי להגיד

ניסיתי להגיד לא הבנת כרגיל
יצאתי מאוחר חשבתי שתידאג
כעסתי ששתקת
ראיתי כיצד נישברת
רציתי רק לומר
תישאר קצת מאוחר
הדברים מבולבלים
ואנחנו כמו זרים
כל אחד כאן לעצמו
מסדר את מיטתו
ניסיתי להגיד ואתה
לא מקשיב כרגיל

תגובות