שירים

מי אנחנו

מי אני ומי אתה
הריי    כולנו בניי תמותה 
מה נהיה מדף טיוטה
לאחד יותר אחר פחות
מי אני ומי אתה
שניקבע זאת לאזנחה
דף ניר הקסם הזוהר
שטר נייר ולא יותר
לאחד דיפלומה לאחר רק שפונזה
מי אנחנו שניקבע
עתידו של בניי תמותה

תגובות