שירים

לא הישראל שלי

שריפת צמיגים וחסימת כבישים

זאת לא הישראל שלי

התעללות בקטינים ואונס ילדים

זאת לא הישראל שלי.

גניבה מעניים וניצול של נשים

זאת לא הישראל שלי

זיהום הימים והרג בעלי חיים

זאת לא הישראל שלי.

גניבת מכוניות וסחר בזונות

זאת לא הישראל שלי

אטימות של הממסד תחת שקר מעובד

זאת לא הישראל שלי.

ומתוך הצחנה עולה וגואה

השאלה הטרנסצנדנטית

האולטימטיבית

המתבקשת

אם לא שלי אז של מי.

תגובות