שירים

עולם מודרני מערבי

חיפשתי תרופה

למחלת נפש קשה

תרופה שתגאל אותי

מן המחשבה

בעולם בירוקראטי

בעולם טכנוקראטי

בעולם טכנולוגי ואף ביולוגי

מקביעות המומחים

 

חיפשתי תרופה

למחלת נפש קשה

תרופה למניעת מחשבה

בעולם רציונאלי

בעולם אינסטרומנטאלי

של חברה חסרת ערכים

 

מזור מהגיבור

שיעביר אותי אל האור

בצעדים קלילים

מהירים.

 

האור ההגיוני

של העולם הבדיוני

אל העולם המותגי

- העולם המודרני
המערבי

תגובות