שירים

אנא הביני

אם ראיתי לא האמנתי
אם שמעתי אז לא הבנתי
לא היה בי הכוח
לצאת לצעוק וגם לברוח
אם כעסתי אנא הביני
אם פגעתי אנא סילחי לי
אם הבנת אנא חכי לי

תגובות