סיפורים

פתק בכותל

פ ת ק   ב כ ו ת ל / עמירם פאל

 

ילד אחד יושב על הרצפה ליד הכותל, כותב בעמל רב פתק, לשים בין האבנים. לידו עומד בנחת אביו, מסתכל בבן וממתין שהקטן יסיים את המלאכה הקשה. עובר אורח, שרואה את המחזה המלבב, מתקשה להתאפק וניגש לבסוף אל האב. בלחישה מלאת כבוד הוא מבקש את רשותו להציץ ולראות מה כותב הבן.

 

האבא הגאה לא מהסס אפילו לשניה: "למה לא? חופשי..."

 

בלי שהילד הקטן מרגיש, ניגש עובר האורח ומאחורי כתפו קורא את שהילד כתב:

 

"בבקשה אלהים, תעשה שאבא יפסיק כבר לקחת אותי יום יום לכותל לכתוב פתקים!"

 

ס ו ף

 

 

תגובות