שירים

יצר האדם

בני האדם יצרו את העולם,
יצרו את החיות ואת המכונות,
ניצלו משאבים וניצלו חיים,
יצרו את אלוהים ואת עצמם בצלמו,
יצרו אמונה ויצרו מלחמה,
יצרו את עצמם.
ומה אם האדם טעה?

תגובות