שירים

חלון הזכוכית

דרור נתקל בזגוגית החלון.
אין מוצא, אלא להשאר מחוצה לה- בקור, באכזב, בגשם.

אני רואה את הדרור נתקל ונופל, נתקל ונופל, קם ונופל שוב.
הנה הוא נפצע ומכאוביו אינם מרפים,
הנה הוא נפצע ולא ישוב לעוף.

דרור נתקל בחלון הזכוכית, חלון הזכוכית הקפוא, הלבן.

שעות עברו, אך טבעת החנק לא הוסרה.
היא לא תוסר לעולם.

תגובות