שירים

גילוי עצמי

 
 
דרך עצמי גיליתי את התפקיד
יצרתי דרך עולמות עליונים
גיליתי משמעות חיפשתי אמת
גיליתי דרך אמת
מחסום שפגשתי
הדרכה שמצאתי
תהום שבראתי
חיפשתי ומצאתי
מדרגות לרדת
משמעות ודרך בראתי
עיניים מצאתי
מדריך לי ביקשתי
בחשכה גיליתי תבונה
מילים תובנות מרגוע לחיי
אם אפול הם יקומו איתי
המילים חסרות משמעות
כח המילה מתנגן בתוכי
עד שאין לה משמעות
מנגינה חסרת מילים
דמיון שבא ברוח
מילים מכאן ועכשיו
מה יאמרו עכשיו
מילים שנכנעות לרוח
תסתכלו עלי עכשיו
עלה נידף ברוח
הרוח קוראת לי עכשיו.

תגובות