שירים

"והנערה טובת מראה מאוד"

ב"ה

 

 

"והנערה טובת מראה מאוד"

 

והנערה טובת מראה מאוד

בתולה ואיש לא ידעה

ותרד העינה

ותמלא כדה ותעל

וירץ העבד לקראתה.

 

 

והנערה טובת מראה מאוד

בת מלך כבודה

חבושה בטמון

לא ידע איש את אשר על ליבה.

וירץ העבד לקראתה,

מחזר הוא על פתחה.

 

 

הדלת סגורה בעדו

מבקש לקרוא צפונותיה

להטביע עיניו בעיניה

לא תאבה ללכת אחריו

רואה חיבתו בעיניו.

 

 

והנערה טובת מראה מאוד

ניצב עבדה על עין המים

ובנות אנשי העיר יוצאות אף הן לשאוב המים.

שוקד על ביתה כל יום, מתחנן,

אולי תשמע בקולו,

ותמאן.

 

 

 

והנערה טובת מראה מאוד

וישבע לה על זה הדבר,

משתאה לה, מחריש לדעת ההצליח,

הינה עינה מבטת בו, נשקפת מהמים.

נשבע היו צלולות שתיהן כמים.  

 

 

והנערה טובת מראה היא בעיניו,

פתחה הדלת,

עמדה אל מול פניו,

גילתה לו רזיה וצפונותיה,

ידעה כי יאהבה.

 

כל הזכויות שמורות

 

 

 (פרשת חיי שרה, פיתוחי חותם)

 

 

 

תגובות