שירים

הכובע

 
 
לכובע שלי שלוש פינות שלוש פינות
לכובע שלי, לולא היו לו שלוש פינות לא
היה זה הכובע שלי...
 
 
 
 

תגובות