שירים

זכרון

זכרונך אינו מטעה בי
חשה זו כעת
לב שבור לחצי
בתוך הכלוב זועק
אין שרידים כבה האש,
בתוך הלב תבער.
ולא תחצין החוצה כי כבר לא מותר.
אמת כרעל אזהרה,
חשה זאת כעת-שבורה,
מנוחת ליבי,
 שקט ושוב דפיקה,
איך אפשר לומר להם לפרפרים
אל תבואו ליבי סגור,
 אולי אומר ואז יבינו ואזעק ליבי שבור!

תגובות