פוסטים

חלל המוות

מחשבות עצובות על תקווה שאבדה,
זכרונות כואבים על טיסה אחרונה
על מכתב ועל זר ששלח טרם עת
מסמלים הם אהבתו של המת.
ציפייה לשובו, בשניות אחרונות,
כאשר בכל בית טלוויזיות דלוקות, על מסך מתועדים רגעי אושר אחרונים
עם חיוך רחב המתנוסס על תווים.
תן לי כוח אלי, לאמת הבשורה, המרות אכזרית כבשעת הכרזה.
איך אפשר לתאר כאב נותרים, כשמותו ורגעיו האחרונים על מסך משדרים.
איך בין רגע דברים פעוטים הופכים לזכרונות אחרונים, זכר אהבה ששרדה אופקים.
כשבין קצוות הפרדת קילומטרים.
אטמוספירה שינתה שמה למנפצת תקווה,
מאמתת אמת על אהבה שאבדה.
!אי שם בחלל, שנותרו בו שרידים לאהבה שנותרה ותשרוד לעולמים
 
יהיה זכרו ברוך-מוקדש לאילן רמון

תגובות