שירים

ימים אחרים

ימים אחרים של בלימה
חוללו בשעריי
פיתו נחליי וימיי,
לרבוץ באסמים זרים
להתנחל בממגורות לא לי.
כל שרציתי היה מעט
מגע ידיים ללטף ,
חדוות נשיקה רוטטת אגלי טל,
מזמור שחרית לוטף בוקר
עלום וצנוע.

תגובות