שירים

לכסוף חיים

לא נגד הרוח צעדתי
גם לא נגד כיוון החמה
הלכתי בשביל האבנים
הלבנות לעבר אושר
בלתי צפוי.
הדרך מלאה עדנה
נישקה לחיי בגעגוע
ואני כוספת חיוכים
וקלילות בחיים.
 
 
זה הקול קורא
בחלומותיי הוליך אותי
לחפש נדודיי
תכלית היותי.
 

תגובות