שירים

הד

יתמות הלב לא
ידעה שובע
מהלל היותך
בנשמתי.
והלכתי גיאיות והרים
לחפש את שאהבתי
מבלי לוותר לעצמי
בהנחות סוף עונה.
במשעולים הגיתי שימך
כבשתי שבילים עבורך
ואתה כבאר מהדהד
 שאינך.

תגובות