שירים

טיול

ואני חודרת מחשבותיך
מהפנטת מילותיך.
גופך,
כשיח גמיש
מטלטל אנה ואנה
ברגישות ובאיטיות הוא
מנעים יומי.
מחשבותיך מטיילות בגופי
טיול שנתי עם מימיה
ותרמיל.
 נעצרות לשתות מי עדן.
את הגעגועים השארתי
בבית לימי סגריר.
עכשיו חם עם הזכרונות
אפשר גם להזיע.

תגובות