שירים

מתקף

במהירות מרכז מסה

אתה גוף נקודתי ואני כותבת אותך

[הורג את המח]

קווים קווים

 

שמש במוחי

וכתמים כתמים שרים לי סרנדות מהחלון.

תגובות