שירים

אל גנך הקסום.

כסותך, עלים ירוקים
שנפלו, מעץ הדעת.
שיבולים מסתירים
ערוותך.
עלה התאנה נשר,
נפל ממני.
אני עירום לצידך,
לצד עלייך.
רוצה לבוא בשערייך.
אל גנך הקסום.

תגובות