שירים

לי חסר

פתאם
מוצאת עצמי בבדידות חדשה,
שונה מהרגשה הרגילה.
אני שרויה בה לבד.
מוקפת בני אדם, יחד עם העולם.
ואין איש לשוחח עימו
ואין מישהו קרוב.
גלמודה.
 
יש בעולם,
אי שם,
אֶת לי החסר
על זו הבדידות
להתגבר.
 
 
© כל הזכויות שמורות!

תגובות