שירים

כשאת....

החיוכים לא מחכים לך
כשאת עצובה
נוגעת לא נוגעת בשי טהור,
נופל על מפלי שלווה וגאווה,
ורוחך עוטה שבעה צעיפים
למגננה מפני התהום הגדולה.
חיוכים לא מחכים לך
כשאת עצובה
וכשאת שמחה מתנגנות בך
אלפי שמשות נוגהות עם שחר
מסירות עצבונך בקורים סמויים.

תגובות