שירים

כמיהות

התדע כמיהותיי
עת סהר חובק ליל
קול צעדיי לוחש לאוזנך
שיר אהבה.
והבציר עולה מן השדות
תופף  למרגלות הרים
זמר  עשיר מימדים
תומתי  ידעה
אלו הדברים לשמוח בעת קציר
לעלוז במשתאות הזמן
ולחלוף במסתרי העבר.

תגובות