שירים

נולד לאהבה

את פרחי השמיים אקטוף
לך,נערי, ימתקו
עד מאוד.
אביא לך מאלמוגי הים
ושוניותיו אלמוגים לתפארת.
יקשטו שנות חייך.
ואתה ענוג, שותק שתיקתך
ורוח מגביהה עוף
סופרת משאלותיך
מאריכה בסגולותיך
לאהוב עד אין קץ
כל הדורות והימים.

תגובות