אתיקה

החלטה מס' 19 של ועדת האתיקה

 
אנו חוזרים ומדגישים בהודעתנו זו, את יחסינו המחמיר בנוגע להעתקת יצירות, כחלק מחוק "שמירת זכויות יוצרים." נושא זה, מצוי בסדר עדיפויות עליון באתרנו, אך יתרה מזאת, מדובר בעבירה על חוק בינלאומי לשמירת זכויות.
 
אנו מודעים לכך, כי לא אחת - רעיון, רוח הדברים, ו/או קטעי יצירה – חודרים אל תת המודע של כותב ומשמשים אותו גם מבלי משים.
לראוי לציין כי הנהלת האתר, ועדת האתיקה וחברי האתר כולו, עוקבים אחר הדברים המתפרסמים ב"דרך המילים" ושומרים בקנאות על חוק זה. 
 
היום קיבלה ועדת האתיקה תלונה בנושא. אך מאחר והיצירה המדוברת הוסרה על ידי הכותב עצמו, החליטה הועדה להסתפק בהפניית שימת לב מחודשת לנושא (ראו הודעה ראשונה של ועדת האתיקה מתאריך 25.8.06).                             
 
בברכת שנה טובה,
חברי ועדת האתיקה

תגובות