שירים

הרהורים

כל שאהבתי  עד בלי די
נארז באריזה חסכונית
ונסע.
נשארתי בודדה לרוח
ולגשם שירווני.
 
לפעמים מהרהרת
שטוב לאדם
להיות לבדו בפרקי זמן
מסויימים
בהם חושב הוא על
חייו, משכל בתבונה
צעדיו.

תגובות