שירים

ציפור נפש

ציפור נפש לא הרפתה
אחיזתה בי.
עטוייה בלואים ועמל דרכים
באה לפתחי לשחר
אחר אהבתה.
בשבריר שירה
גואה ופורצת
נגעתי בה
שלא תיסוג חלילה,
אלא תעזור,
תרנין
ותעודד
מטמוני נשייה
שכוחים.

תגובות