שירים

כוחה של מילה

כוחה של מילה
תלויה בצלילה.
כוחה של מילה
תלויה בעוצמתה.
כוחה של מילה
באופן מובנותה.
כוחה של מילה
באופן כתיבתה.
 
בכוחנו המשתמשים
להשפיע במילים
חשבו פעם חישבו פעמיים
על כל מילה
היוצאת מהשפתים.
 
"חיים ומוות ביד הלשון".
 

תגובות