פוסטים

את שדה לי

 
אסירי החלום
פורצים גדר
משתלחים
שמש בגופך
בואי אליך
בגופי הלאה
קודח
אבטיח קר בקיץ
קוצים אני
חרב בשפתייך
כולם
כולם
 
את
שאהבה  נפשי
משתרעת למעני
פלג זורם
למדבר
ובאתי אל חופייך
כולם
אני הצרוב בברזל,
כאביי-
מנחה לך
 
ואת
זמורות נוה
עסיס פרי בשל
את שדות לי
בגשם חסר
בית משתה
לצמא
את
את
 
*היי, אני תופס גל
כמו מעולם מעולם
ממש ממש
לא גרתי כאן...

תגובות

אלה לי / פלג זורם במדבר / 29/12/2020 14:05