שירים

למות מאהבה...

עזה כמוות אהבתה

והיא פוסעת בנווה מדבר

דורכת על צילו

מנסה לפתותו במילים

משרבבת לשון זיקית מפיה

לטרוף את לשונו

והוא תמים ממעשים

בלילות מרכיב מילה למילה

שוזר לו זר לשירה

נפשו נסה אל הנהר

שם חיפש מפניה מסתור

והיא מגששת דרכה אליו

לופתת בידיה את גופו

חיוך של הנאה על בדל שפתיו

מבקש היה בכל פה למות

למות מאהבה..

תגובות