שירים

השראה-מישהו שמע מישהו ראה?

הלילה היא נעלמה

נעלמה עם אור הירח

שעטף אותה לחשיכה

ואני יושב ומנסה למצוא מילים........

מחכה לה שתשוב

לתת לי מילים

שני סודנים בלילה שחור

כיבו לי בחדר המדרגות את האור....שטויותתתתתת

שכנה מציצה מחלון ביתה

בחוץ קהל צוהל

בחוץ הפגנה

בואי נשב ונדבר...

גלי טיפת הבנה

ורוח חרישית מנגנת בעלטה

יצירות של מלחין לא ידוע

אני אוסף תווים במקום מילים

לכתוב עוד שיר

העצים הלכו לישון עם החנווני

ואני נמנמתי על עלה מפלסטיק

מנסה למצוא מילים....

איזה לילה מדכא

כל המילים נעלמו

ואני אילם על הקצה

שתחזרי אני כל כך רוצה

 

תגובות