שירים

ואלה החופרות בחצרי-בהשראת מוטי ועדן היקרים

עשה עמדי חסד

הסר דאגה מלבי

חפירות ממוחי

משכנות מצוקה

המקפצות במיטתי

הסר ממני עמלת

ניאופים

כי צדיק אני לעמי

ואלה החופרות בחצרי

ימצאוני עירום בחוטיני

רועד תחת מבטן

והן נסות אחריי

להביט במכמניי

לו הביטו אל הדרך

יכלו להינצל מדריסה

וסקלתי גופן בריחות הדרים

ובאתי בית קדישא

בואך בית כינה

שם ניחמוני עדת מכונמים

שגירדו מגופי פלפלים צהובים

עדן הצדיק הביט וצחק

מוטי האברך ברך על הפרי

ואני נמלטתי אל השדות

כשבעקבותיי רצות כמה פרות

לחלוב ממני קרפדות ירוקות

תגובות