שירים

הדברים שרציתי

רציתי ילדות - נתנו בית ספר,
רציתי נערות - נתנו מבחנים,
רציתי חופש - נתנו צבא,
רציתי חיים - נתנו עבודה.

רציתי עצמאות - נתנו מלחמה,
רציתי כוח - נתנו ממשלה,
רציתי שלווה - נתנו אמונה,
רציתי כאב - נתנו אהבה...

תגובות