שירים

בניחוחות פירות יבשים...

ותעש לה ערדליים מקליפת הקוקוס

לבושה בריח התפוז

נושמת שכנות מבושמות

בניחוחות פירות יבשים וצבעוניים

משיכות של צבע זהוב בשערותיה

היא מחייכת בצעדי קידה

ואני שפסעתי אחריה

מביט בצלה ההולך ומתרחק

חש נשימות חדשות בעורפי...

נשימות של שכנה חדשה

שכנה הבאה להטריד מנוחתי

היה זה הלילה האחרון

ליל מנוסת החילזון

הכבסים הזהירוני כתמיד

מגשם שירטיב את מעוני

ואני שמתעורר לחיים באביב

צנחתי לתנומת חורף ארוכה

חובק קרן שמש אחרונה

החודרת אל קברי

והיכן אתם ידידיי...

לספר סיפור חיי

תגובות