שירים

חמקתי

 
חמקתי לארץ רחוקה.
אבל מחשבותיי אתרו אותי שם ללא קושי.
 
מול הוד צריחים עתיקים - דממו,
נוכח נהר עצום וקסם המראות.
 
אך עת ליל במיטתי שרוע,
נקלות הגיחו ללפות צווארי ולטלטל.
 
 
 
 
 

© כל הזכויות שמורות למשה טרופה

תגובות