שירים

אנחה- בהשראת יקי

הים תמיד נאנח

זה הרחש ששובר אותנו

לאלפי אדוות מתוקות

קצפם חורה בנו

זורה חול בעייננו

המשתוקקות לשקט

תגובות