שירים

נחמה

 
מבעד לשאון המכוניות המזהמות צומת מגורי,
אני מבחין בצליל קולו של הירגזי.
זה נוטע בי שלווה.
 
לבין הקולות הרעים המפלחים צומתי חיי,
מסתננת קריאתה של הציפור הפרטית שלי.
 
זה נוסך בי נחמה.
 
 
 
 
 

© כל הזכויות שמורות למשה טרופה

תגובות