שירים

החצב / אילנה בר-שלום

החצב
שמש ירדה
מעבר סירות הדיג.
בארץ  אפרי זהב
כבישי עובר
בעורק שחור.
יוצאות רכבות לדרכן
זמן חנוק עוטף אותן
והקור המתחזק
הים התפכח 
מעונת רחצה,
מטהר שמו מטביעה.
מברשות חצב לבן,
תפארת ברשות רבים.
 
לעתים, אני חושב  
עליה
ביום חולין.
מאזין לקולת בחוסר ודאות, חשש.
סתיו רוחץ הגן גשם רענן
והחצב מוסיף
לפרוח לפרקים.
גלי סער קוצפים,
שוטפים בזעף
אנו השפוטים,
אבק של כוכבים.
 
"כל הזכויות שמורות"

תגובה של גלי צבי-ויס -
בארץ אפרי זהב, כביש עובר בעורק שחור.
לעתים חושב עליך ביום חולין.

תגובות