שירים

זית / אילנה בר-שלום

זית
במלחמת הקיום האנושית
שוררת סכנת קפאון,
תרתי משמע.
אישה בבית דין רבני
מושחתת משקרת ביודעין,
גורלה אינו נוגע ללב
אהבתה מוגבלת ,
רגליה קצרות,
נשימתה לקויה.
יחסה האמהי שרירותי ואנוכי
דיין זקן,
בוחן כליות ולב שופט אותה .
מבקש אני לצאת למרחקים
לרחוץ בסימן קדושה וטהרה,
להשיב סעד משפחה.

חוזר בחיוך מבויש,
מפחד מלשון  הרע.
לא מבקש לומר מילה.
חושך ירד לא מכבר.
כעץ הזית הצומח
באדמת היצירה 
מושיט יד לאחות
אהבה גדולה.
שלא להיות לבד,
שלא לירא רע.
 
אמת המוצא...
ענף זית יבש, מטפטף
עסיס שחור על אדמה.  
את שחר המזרח ,
עטפו כפות  נחמה.
 
"כל הזכויות שמורות"
 
 תגובה של מוטי ריקלין -
במלחמת קיום אנושית, שוררת סכנת קיפאון.
לשקר אין מין.

תגובות

מוטי ריקלין / מעניין / 11/01/2014 19:27
אילנה בר שלום / זית / 11/01/2014 19:59
אילנה בר שלום / זית / אילנה בר-שלום / 11/01/2014 23:15
גלי צבי-ויס / כפות של נחמה / 12/01/2014 07:27
אילנה בר שלום / זית/ אילנה בר-שלום / 12/01/2014 10:50
אילנה בר שלום / גלי / 12/01/2014 13:48
נורית ליברמן / בתוך מלחמת קיוםישנם ס� / 12/01/2014 08:06
אילנה בר שלום / זית / אילנה בר-שלום / 12/01/2014 10:51
אלה לי / ענף של זית עונף ע"י יונת השלום ~love~ / 12/01/2014 10:52
יום טוב צבי / סכנת קפאון / 12/01/2014 11:01
אסנת אלון / אילנה / 12/01/2014 15:16
אילנה בר שלום / זית / 12/01/2014 15:35
אילנה בר שלום / זית / אילנה בר-שלום / 12/01/2014 20:21