שירים

נושם את החולות...

הגם אגם דמעותיי זורם אל הים

ורוחות קרות מכות בשביליי

אני נושם את החולות

מתעטף בקרן אור רחוב

צמרות העצים קודרי פנים

קוראים בשמי אל על לבוא

הגם זיכרונותיי זכרם נדם

וחלומות חמקו מבין ידיי

אני נושם את החולות

מתעטף בקרן אור רחוב

ברסיסי מילים בדידותי

נכתבת כאן על הכתלים

לבי נשרף על גחלים

לוחשות לחני כאב

אני נושם את החולות

מתעטף בקרן אור רחוב

הגם שיריי טבעו בים

וקראו שמי ואיני שם

 

תגובות

אילנה בר שלום / נושם את החולות / מאיר אש / 15/01/2014 14:55
גלי צבי-ויס / לבי נשרף / 15/01/2014 17:10
מילותיך הצליחו לנגן ע� / 15/01/2014 18:41
אהובה קליין / מאיר היקר ~love~ ~king~ / 15/01/2014 23:22
יום טוב צבי / ואיני שם / 16/01/2014 08:48