שירים

רוחות נושבות

 
 
       

רוחות נושבות

 

רוחות מלחמה רוחות אהבה

רעמים וברקים

בתוכי נאבקים

חמה יוקדת

בליבי רוקדת

 

רוחות רעות רוחות אביב

עלים שהצהיבו

אותי העציבו

קמלו עליי הפרחים

ימים נדחים

 

רוחות סערה רוחות פריחה

זמנים שמידינו חומקים

זיכרונות שחונקים

כפירות בוסר

 בטעמם חוסר

 

רוחות מלאכים רוחות תפילה

תוף שהולם נעימת חליל

כלי מיתרים בניגון אליל

בנפשי מחלחלים

כמי נחלים

 

תגובות