דני זכריה

שירים
ברחצתו מחבק
דני זכריה / שירים - 11/08/2023 21:24
131
צפיות
פוסטים
להיות טובים?
דני זכריה / פוסטים - 10/08/2023 21:23
105
צפיות
שירים
בליבה גמלה החלטה
דני זכריה / שירים - 10/08/2023 07:31
123
צפיות
בלי לחלוק
דני זכריה / שירים - 09/08/2023 06:51
138
צפיות
בקול ערב אומרת
דני זכריה / שירים - 06/08/2023 07:46
138
צפיות
מעיראק ברחו
דני זכריה / שירים - 04/08/2023 08:36
144
צפיות
לעולם לא יגמר
דני זכריה / שירים - 03/08/2023 07:50
151
צפיות
מריע להם בחום
דני זכריה / שירים - 02/08/2023 07:42
136
צפיות
בימי קיץ מגובסת
דני זכריה / שירים - 31/07/2023 07:27
140
צפיות
את העברית לא שכח
דני זכריה / שירים - 28/07/2023 08:43
147
צפיות
ארשת פני כבשו
דני זכריה / שירים - 26/07/2023 08:39
112
צפיות
חצר ילדותי אהבתי
דני זכריה / שירים - 23/07/2023 07:00
151
צפיות
לא מאבד יציבותו
דני זכריה / שירים - 20/07/2023 06:07
137
צפיות