דני זכריה

שירים
מתת ההיגיון
דני זכריה / שירים - 30/12/2021 08:54
40
צפיות
מכרסם בי
דני זכריה / שירים - 28/12/2021 03:41
38
צפיות
זרי פרחים
דני זכריה / שירים - 27/12/2021 03:09
39
צפיות
והייתי אך פורח
דני זכריה / שירים - 26/12/2021 01:39
44
צפיות
מטפסים גבוה
דני זכריה / שירים - 23/12/2021 08:34
40
צפיות
מילה אחת
דני זכריה / שירים - 22/12/2021 03:45
49
צפיות
לרגעים קסומים
דני זכריה / שירים - 21/12/2021 03:42
35
צפיות
אז והיום בית ילדותי
דני זכריה / שירים - 20/12/2021 02:00
38
צפיות
שבוע מתארך
דני זכריה / שירים - 19/12/2021 00:13
34
צפיות
כמו בשיר
דני זכריה / שירים - 16/12/2021 08:00
37
צפיות
חורף סהרורי
דני זכריה / שירים - 14/12/2021 03:00
36
צפיות
מנגינה ערבה
דני זכריה / שירים - 13/12/2021 02:56
37
צפיות
כמו בחיים ולא
דני זכריה / שירים - 12/12/2021 02:40
36
צפיות
גן של מרורים
דני זכריה / שירים - 09/12/2021 07:33
34
צפיות
לא מקדים
דני זכריה / שירים - 08/12/2021 04:58
31
צפיות
כמו בצעירותם
דני זכריה / שירים - 07/12/2021 04:52
55
צפיות
נפלאות הנחליאלי
דני זכריה / שירים - 06/12/2021 03:18
51
צפיות
שבוע בשינוי אדרת
דני זכריה / שירים - 05/12/2021 00:02
42
צפיות