הודעות

הדף הראשון של דרך המילים בבעיה

לא רואה את שיר או סיםור השבוע
ולא יכולה לקרוא ולהגב

במקום זה כתוב
    את הפאגאן לא ניתן לטעון 
הנרי ניסי בעיצות לא עבד
הנכד /חע ניסה לא עובד
מי יכול לעזור אשמח

תגובות