שירים

התאמה

זוג זה התאמה משמיים.
יש בכל דבר שינויים.
 לכל בחורה יש את שלה
. לכל בחור יש את שלו.
 
 סיר והמכסה שלו.
 למה בדיוק כמו?
 לנסיך ונסיכה מהאגדות
. יש את הזיווג מלכות.
 
הזיווג מגיע בזמן המתאים
. וללא מחשבה מהצדדים
 זוהי יד מכוונת מאלוהים.
אשר את הצפוי בלתי נודעים

תגובות