הודעות והגיגים

הודעות יש לרשום בהודעות ולא בשירים

אני הבנתי מאתי שהודעות נכתבות כעת בשי רים לדעתי זו טעות כיוון שאני שאני לא נמצאת כרגע הרבה באתר ניגשת להודעות ולא רואה משהו חדש והשירים רצים דפים אחרי דפים והיכן ההודעת בדבר המסיבה 
טעות אני לא גולשת בשעה 12 בעשרה דפים לפי החשק בקושי דפ אז אין שום הודעות לכן שירים נועדו לשירים והודעות להודעות ולפעמים משתרבב שיר קצר אבל אי אפשר לקרוא הודעה בשירים בדף מי יודע כמה. 
לכן התאריך קשה לי כי הוא קרוב ולא מתוכנן לי . חבל.

תגובות

גלי צבי-ויס / בוקר טוב רחלי יקרה, נשלח מייל תפוצה לכולם הרבה לפני התאריך. / 27/08/2017 07:29