פוסטים

פרידה

 
 

 

"פרידה - ששני אנשים, לפני שהם הולכים לדרכם, אומרים זה לזה איך ראו וחוו זה את זה.

פרידה היא גם משהו שאדם עושה עם עצמו, לצדד בעצמו מול מבטו של האחר."

פסקל מרסייה מתוך "רכבת לילה לליסבון".

 

כתבו בהשראת משפט זה.

 

שלכם,

נורית ליברמן

תגובות

נורית ליברמן / הדרך שבה פסקל מרסייה מ / 15/05/2020 13:10
אושרדור / אין אדם יודע את סוף דע / 16/05/2020 10:46
נורית ליברמן / אכן דעתו של אדם משתנה, / 16/05/2020 19:17
אושרדור / לנורית / 17/05/2020 07:11
נורית ליברמן / ולפגישה הזו בין זרע לב / 17/05/2020 07:38
אושרדור / כל תשובה נכונה    בברכ / 19/05/2020 05:08